Фонетика

Фонетика - тел белеменең бер бүлеге. Фонетика телдәге авазларны, аларның әйтелешен, язылышын өйрәнә, сөйләмдәге авазларның үзгәрешен тикшерә.

Биредә фонетикага караган 6 таблица китерелә, аларда татар теленең фонетикасына хас үзенчәлекләр ачыклана.

Орфография

Увеличить

Ь hәM Ь XәPEфләренең дөрес язылышы

Увеличить

Басым

Увеличить

Сузык авазлар

Увеличить

Тартык авазлар

Увеличить